Bæredygtig Turisme

Velkommen til WST

Alle projekter udført samt fremtidige projekter er og vil blive baseret på UNWTO’s definition af bæredygtig turisme

“Turisme der tager højde for de nuværende og fremtidige økonomiske, sociale og miljømæssige påvirkninger, der imødekommer de besøgende, industriens, miljøets og værtssamfundets behov.

Bæredygtig turisme skal således:​

» Optimere brugen af miljøressourcerne, som udgør et nøgleelement i udviklingen af turisme, samt opretholde den økologiske biodiversitet og bidrage med at bevare naturarven og den biologiske mangfoldighed.

» Respektere værtssamfundets sociokulturelle ægthed, bevare deres menneskeskabte åndelige kulturarv og traditionelle værdier samt bidrage til interkulturel forståelse og tolerance.

» Sikre bæredygtige, langsigtede økonomiske investeringer, give samfundsøkonomiske muligheder til alle interesserede interessenter, herunder stabile muligheder for beskæftigelse, indtjening, og sociale tjenester til værtssamfund samt bidrage til fattigdomsbekæmpelse.”