Bæredygtighed

Brundtland rapporten var den første til at fokusere på global bæredygtighed og lancerede en omfattende indgang til bæredygtighed, som inddrog de sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter. Målet for Brundtland Kommissionen var at vise vejen til en fremtidig udvikling: “(…) som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare” Brundtland-rapporten (1987), (citeret fra www.verdensmålene.dk)

World Tourism Organization – et FN organ – har en rigtig god definition af bæredygtig turisme, en definition som alle brancher kan få inspiration fra:

“Turisme der tager højde for de nuværende og fremtidige økonomiske, sociale og miljømæssige påvirkninger, der imødekommer de besøgende, industriens, miljøets og værtssamfundets behov.

Bæredygtig turisme skal således:​

» Optimere brugen af miljøressourcerne, som udgør et nøgleelement i udviklingen af turisme, samt opretholde den økologiske biodiversitet og bidrage med at bevare naturarven og den biologiske mangfoldighed.

» Respektere værtssamfundets sociokulturelle ægthed, bevare deres menneskeskabte åndelige kulturarv og traditionelle værdier samt bidrage til interkulturel forståelse og tolerance.

» Sikre bæredygtige, langsigtede økonomiske investeringer, give samfundsøkonomiske muligheder til alle interesserede interessenter, herunder stabile muligheder for beskæftigelse, indtjening, og sociale tjenester til værtssamfund samt bidrage til fattigdomsbekæmpelse.”