Værktøjer & Tanker

Sund Fornuft eller godt købmandsskab.

Du har gjort op med dig selv hvorfor du vil arbejde med bæredygtighed. Typisk er det fordi du oplever et leverandørkrav, eller fordi det er sund fornuft at stille interne krav til din virksomhed, for eksempel inden for vandforbrug, du vil kunne spare penge.

Du skal have udarbejdet en plan for bæredygtighed. Tænk på de ressourcer der kommer ind i din virksomhed; hvad bruger i dem til og hvad sker der efter i har brugt ressourcen. For eksempel vand; det kommer fra vandværket, bliver brugt i køkkenet og ender som spillevand. Når i har listet alle ressourcer ned kan i udarbejde en plan for hvordan i kan reducere forbrug eller genbruge ressourcen etc.

Reduce, Reuse, Recycle & Rethink

Du vil i samarbejde med dine medarbejderne sørge for at din virksomheden får en sund forbrugskultur og bæredygtige forbrugsmønstre.

Du skal, reducere jeres forbrug, genbruge internt i virksomheden og sikre at alt affald genanvendes. Husk også at forsøge og nytænke processerne i hele virksomheden.

ESG krav

Virksomhedsguiden skriver at ” ESG er en måde at strukturere arbejdet med bæredygtighed på, som bliver mere og mere udbredt både i danske og udenlandske virksomheder.

ESG står for Environment, Social og Governance, og dækker over hhv. miljø- og klimamæssige forhold, sociale forhold samt ledelsesmæssige forhold.”

Husk at det er et lovkrav at udarbejde en ESG rapport.

Co2 rapportering

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et værktøj til dette formål; Klimakompasset. Her kan du få udregnet dit Co2 udslip.

Biodiversitet

Dette er lige så vigtigt som Co2. Vi skal beskytte vores flora og fauna, mennesket er helt afhængig af livet i havet, i skove og tundra, marker og enge. Kystnær fiskeri er for eksempel en tilgang til bæredygtig fiskeri.

Certificering

At få din virksomhed certificeret er fornuftigt. Det betyder at der er nogle dygtige folk der har udarbejdet en skabelon for hvordan du kan arbejde med bæredygtighed. For eksempel Green Key eller B-Corp. Hvilken system skal du så vælge? Et system som kun din branche bruger, for eksempel Green Key, eller et system som alle brancher kan bruge, for eksempel B-Corp. Kvalitet, pris samt brugervenlighed er vigtigt at få på plads før du kontakter et certificeringssystem.

Sælg ikke skindet, før bjørnen er skudt – Greenwash

Lad være med at kommunikere budskabet ud, før du er stenskikker på at jeres plan holder vand. Det giver kun en masse arbejde hvis i er fortidigt ude og jeres bæredygtighedsarbejde kan være spildt.